Tatra banka

Tatra banka

Informácie o projekte:

Balíkový selektor je kalkulačka pre výpočet a znázornenie výhodnosti balíka služieb oproti iným možnostiam. Vytvorený bol v HTML, JavaScript s využitím Raphael.js. Balíkový selektor bol vložený do existujúceho CMS Tatra banky.

www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby-karty/balik-sluzieb/balikovy-selektor-tatra-business.html

Bohužial, naša stránka nefunguje správne v archaických prehliadačoch. Pre korektné zobrazenie obsahu si prosím stiahnite moderný prehliadač, ako Chrome alebo Firefox.