Body Energy

Body Energy

Informácie o projekte:

Vytvorenie členskej zóny v už existujúcom redakčnom systéme, prepojenie s interným pokladničným informačným systémom. Rozšírenie o blog modul a “call to action” formulár.

Použitý bol redakčný systém CMS made simple a nasadenie šablónového frameworku Smarty s prepojením na databázu Firebird.

Bohužial, naša stránka nefunguje správne v archaických prehliadačoch. Pre korektné zobrazenie obsahu si prosím stiahnite moderný prehliadač, ako Chrome alebo Firefox.