Firmáreň

Firmaren Garwan

Informácie o projekte:

Vytvorenie portálu na zakladanie firiem, ktorý využíva najnovšie technológie v oblasti elektronizácie služieb štátnej správy. Prostredníctvom tohto portálu si dokáže ktokoľvek vytvoriť firmu už za 15 minút. Cez internet, bez potreby vlastniť zložitý zaručený elektronický podpis.

www.firmaren.sk